بازدید امام جمعه شهرستان  از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بمناسبت شش مرداد روزملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت
بازدید امام جمعه شهرستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بمناسبت شش مرداد روزملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت
برگزاری دومین جشنواره قورمه و کباب در مهریز
برگزاری دومین جشنواره قورمه و کباب در مهریز
برگزاری نماز جماعت ظهروعصر باحضور امام جمعه ، فرماندارو مسئولین و روسای ادارات و نهادها بمناسبت هفته ملی مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز
برگزاری نماز جماعت ظهروعصر باحضور امام جمعه ، فرماندارو مسئولین و روسای ادارات و نهادها بمناسبت هفته ملی مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز
کنترل فشارخون پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
کنترل فشارخون پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
بازدید فرمانده و سربازان ناحیه مقاومت بسیج از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز
بازدید فرمانده و سربازان ناحیه مقاومت بسیج از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز