بازدید فرماندار و معاون سیاسی ، ی واجتماعی فرمانداری  از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بمناسبت شش مرداد روزملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت

بازدید فرماندار و معاون سیاسی ، ی واجتماعی فرمانداری از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بمناسبت شش مرداد روزملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت

// 270 بازدید

بازدید امام جمعه شهرستان  از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بمناسبت شش مرداد روزملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت

بازدید امام جمعه شهرستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز بمناسبت شش مرداد روزملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت

1399/05/07 389 بازدید

برگزاری دومین جشنواره قورمه و کباب در شهرستان مهریز

برگزاری دومین جشنواره قورمه و کباب در شهرستان مهریز

1398/09/16 735 بازدید

برگزاری جلسه تعامل و همکاری بین ادارات و نهادهای انقلابی شهرستان مهریز در خصوص اجرایی کردن طرح تکاپو و اشتغال پایدار

برگزاری جلسه تعامل و همکاری بین ادارات و نهادهای انقلابی شهرستان مهریز در خصوص اجرایی کردن طرح تکاپو و اشتغال پایدار

// 677 بازدید