برگزاری جلسه شورای اداری مرکز در تاریخ 20/05/1398

برگزاری جلسه شورای اداری مرکز در تاریخ 20/05/1398

// 740 بازدید

غبارروبی مزار شهدای گمنام شهرستان باحضور مدیرکل ، معاون اداری و مالی و رییس اداره عمومی ادارکل و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز

غبارروبی مزار شهدای گمنام شهرستان باحضور مدیرکل ، معاون اداری و مالی و رییس اداره عمومی ادارکل و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز

// 395 بازدید

برگزاری نشست خبری بمناسبت هفته ملی مهارت

برگزاری نشست خبری بمناسبت هفته ملی مهارت

// 834 بازدید

برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های اصناف شهرستان مهریزجهت شناساندن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های اصناف شهرستان مهریزجهت شناساندن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

// 636 بازدید