برگزاری نشست خبری بمناسبت هفته ملی مهارت

برگزاری نشست خبری بمناسبت هفته ملی مهارت

// 208 بازدید

برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های اصناف شهرستان مهریزجهت شناساندن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های اصناف شهرستان مهریزجهت شناساندن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

// 190 بازدید

برگزاری نماز جماعت ظهروعصر باحضور امام جمعه ، فرماندارو مسئولین و روسای ادارات و نهادها در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز

برگزاری نماز جماعت ظهروعصر باحضور امام جمعه ، فرماندارو مسئولین و روسای ادارات و نهادها در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز

1398/04/30 70 بازدید

برگزاری دوره های آموزشی یک روزه ویژه کارمندان دولت بمناسبت هفته عفاف و حجاب و دهه کرامت

برگزاری دوره های آموزشی یک روزه ویژه کارمندان دولت بمناسبت هفته عفاف و حجاب و دهه کرامت

24/1398/04 162 بازدید