برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های اصناف شهرستان مهریزجهت شناساندن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

برگزاری جلسه با روسای اتحادیه های اصناف شهرستان مهریزجهت شناساندن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

// 45 بازدید

برگزاری نماز جماعت ظهروعصر باحضور امام جمعه ، فرماندارو مسئولین و روسای ادارات و نهادها در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز

برگزاری نماز جماعت ظهروعصر باحضور امام جمعه ، فرماندارو مسئولین و روسای ادارات و نهادها در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز

1398/04/30 24 بازدید

برگزاری دوره های آموزشی یک روزه ویژه کارمندان دولت بمناسبت هفته عفاف و حجاب و دهه کرامت

برگزاری دوره های آموزشی یک روزه ویژه کارمندان دولت بمناسبت هفته عفاف و حجاب و دهه کرامت

24/1398/04 23 بازدید

برگزاری دوره پیشگیری از مصرف مواد مخدر

برگزاری دوره پیشگیری از مصرف مواد مخدر

20/1398/04 34 بازدید